ALLEVAMENTO ANTICA MOLA

Zoe Mastineum

Zoe Mastinum 22 mesi

Zoe Mastinum 22 mesi

Nata il 16 Marzo 2016 da Korosdombi Aron e Scarlet Sadie Mastineum.

Korosdombi Aron

Korosdombi Aron

Scarlet Sadie Mastineum

Scarlet Sadie Mastineum